Zarszyn

Browar Zarszyn - Sp. z O.O

Browar Kazimierz Wiktor (1807)

Browar Stanis³aw i W³adys³aw Wiktor

Browar Kazimierz Wiktor, dz.Rosenblüth i Zucker

Browar, dz.Sp.z o.o., Zucker & Künstler

Browar Rosenblüth i Zucker

Browar Zucker i Scheiner

  1885-1896

  1896-1904

  1904-1912

  1912-1920

  1920-1925

  1925-1940

 

 

 
   
 
dzier¿awca-Oskar Schmidt