Zabrze / Hindenburg O/S.

Oberschlesische Bierbrauerei A.G.

Schultheiss Brauerei A.G.

 

Dampfbrauerei Loebel Haendler

Oberschlesische Bierbrauerei, Act.Ges.vorm.Loebel Haendler 

Oberschlesische Bierbrauerei Abt. der Breslauer Spiritfabrik AG Berlin

Oberschlesische Bierbrauerei Abt. der Ostwerke AG Berlin

Schultheiss-Patzenhofer Brauerei AG

Schultheiss-Brauerei AG 

  1860-1896 

  1896-1920

  1921-1922

  1922-1928

  1928-1938

  1938-1945

 

 

 
 

 

 

 

     
 
     

bez O/S