Wroc³aw / Breslau

Schultheiss Brauerei A.G.

Brauerei Pfeifferhof Carl Scholtz (1885), Schweidnitzerstr. 31/53

Schultheiss Brauerei AG, Abt.V (ZBv.Berlin)

Schultheiss-Patzenhofer Brauerei AG, Abt.V

Schultheiss Brauerei AG Berlin, Abt.Breslau

  1872-1910

  1910-1920

  1920-1938

  1938-1945

 

 

    brak literki 'w'
 
 
               

 

Rozlewnie,sk³ady,reprezentacje

Wydruk wspó³czesny z oryginalnej matrycy
¦widnica/Schweidnitz, C.Molke