Wojnicz/Woynicz
Tarnów

Browar Parowy

Browar Władysław Hr.D±bski

Browar Katarzyna Wanda Chwalibogowa z D±bskich (córka)

Browar Katarzyna Wanda Chwalibogowa z D±bskich (córka), dz.Johann Seidl

Browar Wojnicki Salomea D±bska, zarz.Zygmunt Jordan (syn Salomei)

  1867-1884

  1884-1891

  1888-1896

  1896-1928