Wieluń / Wielun / Filehne

Browar Parowy Wieluń

Browar Parowy Karol Mosz

Browar Parowy Karol Mosz, dz.B-cia Tr±bczyńscy

Browar, S-ka Karol Mosz Compania

Browar Karol Mosz, Ernest Wekwert, Wacław Ostrzycki

Browar K.Mosz, dz.Alojzy Florczyk, Władysław Jankowski

Brauerei Wielun GmbH

  1890-1900

  1900-1905

  1905-?

  ?-?

  ?-1939

  1939-1945

 

 

 
Drobne różnice - ornament, kropka po nr 35, druga literka R w słowie "BROWARU"

sygnatura B/0179-po lewej sygnatura B/0017-po prawej sygnatura 0017-po prawej