Warszawa

Browar Parowy - W.Kijok

Browar Maciej Krysiński, róg Żelazna 59/61,Grzybowska 45A

Browar Józef Brzeziński

Browar Barbara i Franciszek Wołowski

Browar Franciszek Roehr

Browar A.Lidke i Wł.Kijok

Browar Wł.Kijok i S-ka

Browar Tow.Akc.W.Kijok i S-ka (W.Kijok & Co)

Tow.Browarów Parowych "Haberbusch i Schiele"

  18??-18??

  18??-18??

  18??-186?

  186?-1870

  1870-1876

  1876-1887

  1887-1907

  1907-1915

 

 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Warszawa, Z.Eber

wzór etykiety z reklamy