Szczyrzyc
Limanowa

Browar "Klasztorny"

Klosterbrauerei Zisterzienser-Stift

Klosterbrauerei Zisterzienser-Stift, Pä.Minke Pflaster

Browar Konwent O.O.Cystersów

Browar Konwent O.O.Cystersów, dz.Marjan Szubert

Browar Konwent O.O.Cystersów

Browar Klasztorny Eugeniusz Czerny

Klosterbrauerei Eugeniusz Czerny

1623

  1885-1905

  1905-1926

  1926-1928

  1928-1938

  1938-1939

  1939-1945