Szczecin / Stettin

Bairische Bierbrauerei - J.Bohrisch

Brauerei Julius Albrecht Weidmann

Brauerei Th.Weidmann, Pä.F.Gustav

Brauerei Julius Otto Bohrisch

Bairische Bierbrauerei A.G. Julius Bohrisch

Bairische Bierbrauerei A.G. Julius Bohrisch & Wilh.Conrad

Bohrisch Brauerei - Conrad Brennerei A.G

Bohrisch Brauerei A.G

  1845-1860

  1860-1862

  1862-1895

  1895-1904

  1904-1920

  1920-1928

  1928-1945

 

 

 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Szczecin/Stettin, Golien & Boettger