Suwałki

Suwalski Browar Udziałowy

 

Browar J.M.Kunc

Browar W.Kunc

Suwalski Browar Udziałowy

  1888-1896

  1896-1925

  1925-1945

 

 

 
 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Augustów, B.Rawidowicz
Grodno
Lida, B.Podworyski
Suwałki, J.P.Solnicki
Szypliszki, Szipliszkowski