Suwałki

Suwalski Browar Udziałowy

Browar J.M.Kunz

Browar W.Kunz

Suwalski Browar Udziałowy

  1888-1896

  1896-1925

  1925-1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Augustów, B.Rawidowicz
Grodno
Lida, B.Podworyski
Suwałki, J.P.Solnicki
Szypliszki, Szipliszkowski