Strzelce Op. / Gross Strehlitz

Bierbrauerei Gross Strehlitz

Brauerei W.Fleischner

Brauerei Benno Werner

Brauerei Eduard Dietrich

Lagerbierbrauerei Ed.Dietrich KG

  1880-1888

  1888-1902

  1902-1936

  1936-1945

 

 

 

 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Zabrze-Hindenburg O/S, Wilh.Lorenz

"Etykieta używana była pod koniec lat 30. i/lub na początku lat 40. XX wieku przez zabrzańską hurtownię piwa Wilhelma Lorenza. Nie umieszczono na niej informacji z jednoznacznym odniesieniem do browaru produkującego sygnowane nią piwo słodowe. Stanowi ona jednak wierną kopię etykiety z browaru Eduarda Dietricha w Strzelcach Opolskich (1936-1945) - zamieszoną powyżej.Taka analogia oraz skrupulatnie przestrzegane już wówczas prawa patentowe browarów dotyczące własności wzorów stosowanych przez nie etykiet pozwalają założyć, że przedmiotowa etykieta pochodzi z browaru strzeleckiego (sygnuje piwo słodowe produkowane w strzeleckim browarze) i stosowana była przez zabrzańską hurtownię piwa w wyniku wzajemnego porozumienia handlowego pomiędzy tymi dwoma firmami."