Po³czyn Zdrój / Bad Polzin i/Pom.

Brauerei - C.Fuhrmann

Brauerei Carl Fuhrmann

Brauerei C.Fuhrmann, Inh.Otto Fuhrmann

Brauerei C.Fuhrmann, Inh.Karl Fuhrmann

  1825

  ?-1925

  1925-1945