Mordy
Siedlce
Browar Parowy "Mordy"

Browar Jan Zembrzuski

Browar Henryk Przewłocki

Browar H.Przewłocki i W.Zieliński

Browar "Mordy", Zarząd Dóbr Mordy

ca.1877-1918

ca.1922-1926

ca.1926-1927

ca.1927-1930