Miastko / Rummelsburg i/Pom.
S³upsk

Bergschloss Brauerei

Bayrische Bierbrauerei Carl Kemp

Brauerei Carl Kemp, Nachf.Inh.Emil Koball

Bergschloßbrauerei, Inh.Emil Koball

Bergschloßbrauerei, Inh.HansViereck

Bergschloßbrauerei HansViereck, Inh.Ernst Kerner

Rummelsburger Brauhaus Paul Kurzan

  1875

  ?-1914

  1914-1920

  1920-1931

  1931-1933

  1933-1945