Lubartów

Browar - A.Majewski

Browar Wallerstein

Browar Wiktor Ad.Majewski

Browar Lubartów, wł..Majewska, dzierż.J.Krajewski,M.Cało(1929)

  1878

  ?-1920

  1920-1935