Luĉmierz
Zgierz

Towarzystwo Przemys³owe "Leĥmierz"

Bierbrauerei der Lesmerzskoje Industrie Geselschaft

Towarzystwo Przemys³owe "Leĥmierz"

  1896-1901

  ?-?