Legnica / Liegnitz

Brau-Commune Liegnitz

Brau-Commune zu Liegnitz (1345)(Gartenstr.7/Lenina)

  ?-1945

 

 

Czy to jest etykieta piwna?