Królewiec / Königsberg i/Pr.

Aktien Brauerei Schönbusch

Aktien Brauerei Schönbusch

  1871-1945

 

 

  WILUTZKY-KGS.i/PR  

 

Rozlewnie,składy,reprezentacje

Ostróda/Osterode, B-cia Stein Sopot,Zoppot, Friedrich Haeser

Ponieważ wielu kolekcjonerów uważa ten wzór

za etykietę piwną więc ja również umieściłem ją

na stronie, chociaż mam pewne wątpliwości