Góra / Guhrau

Brauerei Otto Reitzig

Brauerei Wilh.Reitzig

Brauerei Otto Reitzig

Brauerei Otto Reitzig, Inh.Fr.Spohn

Brauerei Otto Reitzig, Inh.Walter Spohn

Lagerbierbrauerei Walter Spohn

  1865-1880

  1880-1892

  1892-1901 

  1901-1928

  1928-1936