II Raciborska Gie³da Birofiliów

05 Sierpieñ 2017

Racibórz, lokal "Dwa Wios³a"

Zamkowa 2a, Park Zamkowy

 
 
 

 

Po 16-tu latach II-ga gie³da otwarta...

 

piêkna pogoda i dobre piwko raciborskie...

 
po drugiej stronie Odra...,można pograĉ w szachy...
 

i przystañ kajakowa.

 

Gie³da raczej kameralna w dawnym pomieszczeniu dla kajaków.

 

Trochê odpoczynku nie zaszkodzi...

 

a to lokal "Dwa Wios³a" w ca³ej okaza³oĥci.

Obok wspania³y zamek Ksiħżħt Raciborskich...

 

obszerny dziedziniec...

   

ale na zwiedzanie nie by³o za bardzo czasu...

no i czas pożegnaĉ piêkny Racibórz, chociaż trochê rozkopany...