£ód¼ / Litzmannstadt / Lodz

Browar i Fabryka Kwasu Wźglowego 

Sp.Akc. - K.Anstadt

 

Browar Karol Anstadt

Browar Sp.rodz.,syn.Ludwik,Zenon,Fryderyk Anstadt

Carl’s Anstadt Erben (Sukcesorzy K.Anstadta)

Towarzystwo Akcyjne Browaru Parowego Sukcesorów K.Anstadta

Browar i Fabryka Kwasu Wźglowego Sukcesorów K.Anstadta S.A

Brauerei u.Kohlensaurewerk K.Anstadt’s Erben

 

1867-1874

1874-1885

1885-1888

1888-193?

193?-1939

1939-1945

 

 

  piecz±tka 0,4 Ltr.  
 

Z duæym prawdopodobieństwem moæna przyj±ę æe s± to etykiety

tego browaru poniewaæ zosta³y znalezione razem z innymi Anstadta

 

 

 

 

Rozlewnie,sk³ady,reprezentacje

 

Brzeziny/Löwenstadt, Frantzmann
Gostynin, J.Walczak Gostynin, P.Keller Ko³o, R.Wojciechowski
Końskie, J.Szajnfarber
Kutno, J.Budentschuk
Kutno, F.Gettin
Kutno, W.Schkudlarek Kutno
£ask Tomaszów Maz./Tomaschow, F.Torentz
Warszawa
Warszawa, Leon Borowski Warszawa, A.Domański
Warta, H.Samson i S-ka
piecz±tka 0,4 Ltr.    
Warta/Wartha W³oc³awek/Leslau, E.Bauer
Zduńska Wola Zgierz Zgierz, B.Lorentz

Æyrardów